Calle Nathanson: Litteraturcentrum i Uppsala stad och län

Det är dags att lyfta Uppsala som litteraturstad och litteraturlän. Det finns en stolt författartradition där listan över stora svenska författarskap kan göras lång. Försök att ta vara på denna tradition har gjorts tidigare men inget har lett fram till någon permanent verksamhet. Det är därför dags att Uppsala län och Uppsala stad tillsammans, i en utvecklad samverkan, understödjer de fria krafter som finns och utgör det litterära Uppsala av idag.

Uppsala län har överlag ett starkt och varierande kulturliv som sträcker sig från Älvkarleby till Håbo, från Enköping till Östhammar. Under de senaste två åren har ett intensivt arbete bedrivits för att ta fram en strategi för länets kommande kultursatsningar – Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014 – vilket samordnats av Uppsala läns landsting och där samtliga kommuner och representanter för det fria kulturlivet samt civila samhället medverkat i många dialoger. En av de främsta satsningarna handlar om att på sikt skapa ett litteraturcentrum i Uppsala stad som ska driva litteraturfrämjande arbete för hela länet.

Det intressanta i det här arbetet är att det inte har varit det offentliga som tagit det första steget och satt igång processen, utan det är folkbildningen genom studieförbundet Studiefrämjandet som är initiativtagare. En viktig faktor har också varit att Uppsala stad under senare år tagit emot fristadsförfattare och att den som senast haft uppdraget – Anisur Rahman – efteråt anställts av Studiefrämjandet i samarbete med Uppsala läns landsting för att leda projektet med att bygga upp litteraturcentret. Arbetet är i sin linda men intensifieras nu med sikte på att utveckla litteraturcentret och dess verksamhet i hela länet. Exakt hur centret kommer att byggas upp och fungera får de inblandade aktörerna tillsammans utveckla. Men vi kan redan nu slå fast att detta är en unik möjlighet för Uppsala att en gång för alla ta vara på författartraditionen som finns i länet och skapa den arena som behövs för ett fortsatt starkt författarskap med många kommande möten mellan professionella författare, amatörer och publik.

Calle Nathanson
Kulturdirektör, Uppsala läns landsting