DUBLIN-UPPSALA LITERARY WEEK WITH DERMOT BOLGER

March 17-22, 2013 Uppsala

Våren 2013 planerar Litteraturcentrum att bjuda in den irländske poeten Dermot Bolger för ett veckolångt besök till Uppsala, för att låta honom berätta hur han genom lokala gräsrotsprojekt använder sig av litteratur och drama för att sätta fokus på ”vanliga” människors liv.

Dermot Bolger är en av Irlands ledande dramatiker, och sätter just nu upp James Joyces Ulysses i USA. Några exempel på hans projekt:
”Country lives” – pendlare från Syddublin uppmanades att skriva dikter om sina upplevelser som han sedan publicerade. Några av dikterna har dessutom prytt området i form av affischer och väggmålningar.
”The Ballymun Trilogy” – en pjässvit som gestaltar livet i en Dublinförort. Skådespelarna består av boende i området, och syftet är att låta dem dela med sig av sina egna erfarenheter.

Syftet är att låta Bolger sprida lite av sin energi och ge förslag på hur liknande idéer skulle kunna förverkligas i Uppsalaregionen. Vi har den litterära infrastrukturen som behövs – allt vi behöver är lite nya visioner. Dermot skulle kunna förklara för oss hur man kan inspirera människor ”på golvet”, och berätta om vad han åstadkommit i Dublin.

Detta besök är tänkt att ske samtidigt som Gottsunda Dans & Teater inviger sina nya lokaler. Det innebär att vi får ett ypperligt tillfälle att introducera den svenska publiken för Dermot Bolgers dramatik. Dermot har redan gått med på att genomföra projektet.

Detta planerar vi att uträtta under veckan:

• En inspirationsdag (på UKK eller Uppsala stadsteater) för människor inom kultursektorn i Uppsalaregionen – tjänstemän, bibliotekarier, skådespelare, lärare – där Bolger kan lära ut hur man med litteraturens hjälp och en liten budget kan lyfta fram människors erfarenheter.
• Läsningar av Bolger själv, bland annat på UKK för att introducera denna storslagna lokal även för litteraturen.
• Iscensättandet av en av Bolgers pjäser på Gottsunda Dans & Teater.
• Besök på författarskolorna på Biskops –Arnö och Wik folkhögskola.

Tack vare Irlands ordförandeskap i EU kan detta bli en del av ett större utbyte, något som föreslogs av Ragnar Almqvist på den Irländska ambassaden.

Vi kommer även att bjuda in skådespelaren Ray Yeates som medverkat i många av Dermots pjäser, och som även arbetar med kultur på Dublins kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *