ETT SEMINARIUM OM NORRLAND OCH LITTERATUREN PÅ BISKOPS-ARNÖ DEN 25/4 2014

Det finns en stark litterär tradition i Norrland med förebilder som Sara Lidman, P O Enqvist och  Torgny Lindgren. Tankarna om den norrländska litteraturen står allt som oftast i relation till dessa giganter. Men tänk om man fäst sig så vid dessa att det blir svårt att läsa nya norrländska författarskap som norrländska eftersom de kanske på ett annat sätt? Eller hur står författandet i relation till dagens gruvnäring? Vad tänker författarna med rötter i Norrland födda från 1970 och framåt? Och är det överhuvudtaget intressant att prata om norrländska författarskap och norrländsk litteratur?

Seminariet är gratis. Vi bjuder på kaffe och lunch finns att köpa.

BISKOPS-ARNÖ, KL 10-16

PROGRAM:

Mats Lundborg, rektor, hälsar alla välkomna.
Ida Linde presenterar tankarna bakom dagen.

10.15 – 11.15 Elin Ruuth och Ola Nilsson samtalar utifrån frågan Finns det norrländska författare?
11.15 – 11.30 Kaffe
11.30 – 12.30 Erik Jonsson föreläser om Det nomadiska i den norrländska litteraturen
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Ida Linde och David Vikgren pratar om olika teman och rader i Vikgrens författarskap
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.00 Pernilla Berglund och Malin Nord samtalar utifrån temat Skrivande och plats

OSA: Senast den 16 april till exp.biskops-arno@folkbildning.net

Seminariet finansieras med stöd av Stockholms Arbetarinstitut och Svenska Akademien.