Fristad Uppsala firar 10 år

Under året 2018 firar Uppsala kommun 10 år som fristad för förföljda författare. Det vill vi  uppmärksamma genom att arrangera tio programpunkter på tio olika platser som belyser yttrandefrihetsfrågor ur ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.

Jubileumskväll 25 april kl.18-20.30 på Uppsala Konsert & Kongress.

Mer information om Fristad Uppsala och hela programmet