Inbjudan, spridningskonferens om interkulturell dialog

Inom ramverket för EU:s ”Open method of coordination” har en expertgrupp bestående av representanter från alla EU:s medlemsländer samt från Norge och Island under 2016 arbetat fram en rapport om interkulturell dialog.

Rapporten presenteras av Rasoul Nejadmehr som är Sveriges representant i expertgruppen. Sedan följer en presentation av goda exempel från Sverige och andra EU-länder samt en avslutande paneldebatt.

Medverkande
Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister
Nicola Robinson, Europeiska kommissionen
Emilio Cabasino, OMC gruppens ordförande
Rasoul Nejadmehr, Sveriges representant i OMC gruppen för interkulturell dialog
Adnan Abdul Ghani, Restad gårds flyktingförläggning Vänersborg
Anisur Rahman, Projekt världslitteratur, Uppsala
Tatiana Gomez (Portugal)
Ivana Pilic (Österrike)
Anusha Caroline Andersson, projekt Storytellers Without Borders
Annika Strömberg, moderator

Klicka här för mer information om konferensen och om hur du anmäler dig.