Inbjudan till panelsamtal # Vi måste prata

Varför?
När?
Hur?

Panelsamtal kring frågor som allas lika värde, demokrati, vem får utrymme att göra sin röst hörd med anledning av Litteraturcentrums nyligen släppta antologi:

’Välkommen hit, välkommen hem’ som innehåller texter från ca 200 författare från Uppsala län, Sverige och världen. Författarna är både professionella och amatörer, barn unga, vuxna samt med utländsk bakgrund.

Och #ViMåstePrata-kampanjens kommande antologi:

En handbok för demokrater’ som ges ut av Natur & Kultur i maj. Redaktörer är Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink. Ett 20-tal namnkunniga författare, debattörer och engagerade medborgare medverkar.

Datum: 16 april
Tid: 17.00-19.00
Plats: Mallas sal, Uppsala Stadsbibliotek

Program:

Madeleine Banks, Uppsala Stadsbibliotek hälsar välkomna.

Vi läser texter ur Välkommen hit, välkommen hem och En handbok för demokrater.

Panelsamtal

I panelen: Ola Larsmo (Författare), Lars Häger (Studiefrämjandet) Börje Wennberg (Regionråd Uppsala) och Anna Bjurvald (Uppsala Läns Bildningsförbund)

Samtalsledare: Hanna Midfjäll, Studieförbunden i Samverkan.

Fri entré.

Anmälan: kontakt@litteraturcentrum.se

Arrangörer: Uppsala Läns Bildningsförbund, Bibliotek Uppsala och Litteraturcentrum i samarbete med Studiefrämjandet, Studieförbunden i samverkan, Sveriges Folkhögskolor.

I länkarna nedan kan ni läsa om Litteraturcentrums antologi Välkommen hit, välkommen hem:
http://www.litteraturcentrum.se/valkommen-pa-boklansering-av-antologin-valkommen-hit-valkommen-hem/
https://www.icorn.org/article/nine-icorn-writers-new-literary-anthology-valkommen-hit-valkommen-hem

I länkarna nedan kan ni läsa ned om den nationella #ViMåstePrata-kampanjen
Vi måste prata – Home | Facebook
Studieförbunden on Twitter: ”Hedi Fried: ”Vi måste prata. Det får inte …
#ViMåstePrata – Studieförbunden
”Vi måste prata” – initiativ för att värna om demokratin – Kulturnytt …

Läs mer om demokratihandboken i SvD:s artikel: Hedi Fried medverkar i demokratihandbok.