Litteraturcentrum 5 år – Det firar vi med en … utvärdering!

Studiefrämjandet och dåvarande fristadsförfattaren Anisur Rahman startade redan 2010 den verksamhet som så småningom skulle växa till Litteraturcentrum, med stöd av framförallt Landstingets Kultur i länet och Statens Kulturråd.

Studiefrämjandet har nu anlitat Annika Gillegård för att göra en utvärdering under perioden 22 september till 24 oktober.Uppdraget är att beskriva och analysera Litteraturcentrums resultat och spegla verksamheten utifrån olika perspektiv.  Utvärderingen kommer att ge värdefull information om hur Litteraturcentrum ska utvecklas för att även fortsättningsvis kunna spela en vital roll i länets och Sveriges litterära liv.

Vid sidan av dokumentation och statistik kommer Annika att intervjua olika personer med koppling till Litteraturcentrum. Även enkäter kommer att användas. Vi tackar i förväg er som bidrar till utvärderingen!

(Bild: Vasilis Theodorou.)