Mentorsprogram för författare i Uppsala län

Länsbibliotek Uppsala vill genom ett mentorsprogram för författare stödja och utveckla det litterära Uppsala län. Vi söker därför nu mentorer och adepter till vårt mentorsprogram som startar i januari 2017.

En viktig del i mentorsprogrammet är att ge icke-etablerade, yngre författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Länsbibliotek Uppsala har som mål med mentorsprogrammet att skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Upplägg

Mentorer och adepter söks nu via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.

Ansökningar tas emot under november 2016 och matchningar mentorer–adepter görs i december av Länsbibliotek Uppsala. Introduktionsträff och programstart i januari 2017. De två mentorer och två adepter som väljs ut träffas vid fyra tillfällen under 6 månader, därefter matchas nya par ihop. Vi planerar att utöka antalet mentorer och adepter under hösten 2017.

Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer. Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.

Ansökan

Skicka din ansökan till stefan.eurenius@lul.se senast den 1 december 2016. Ansökan ska helt kort innehålla namn, kontaktinformation, lite om inriktningen på ditt skrivande, om du söker som mentor eller adept samt varför du är intresserad av att delta.