Festivaler

13 oktober
Poesi på bussen till Gottsunda Dans & Teater, där evenemanget fortsätter

16 oktober
Litteraturfestival på Tierps bibliotek

23 oktober
Litteraturfestival på Östhammars bibliotek

Oktober
Litteraturfestivaler på Håbobiblioteket i Bålsta

15 November
Vi högtidlighåller Fängslade författares dag i Uppsala

November
Litteraturfestival i Enköping och Knivsta

6 december
Vi avslutar skrivarverkstäderna med en festival på Uppsala stadsbibliotek