Referensgrupp

I referensgruppen ingår personer från styrgruppen och författare från Uppsalaregionen:

Stefan Eurenius, Länsbibliotek Uppsala
Magnus Dahlerus, Uppsala författarsällskap
Urban Forsgren, Skutskärs bibliotek/Stig Dagerman-sällskapet, Älvkarleby kommun
Lars Häger, Studiefrämjandet Uppsalaregionen
Elsie Johansson, författare
Ola Larsmo, författare
Anisur Rahman,  f.d. fristadsförfattare
Ingeborg Sevastik, Östhammars kommun
Ak Welsapar, författare
AnnaLena Åberg, Wiks folkhögskola