Styrelse

Ordförande
Ingeborg Sevastik, f.d. bibliotekarie Östhammars kommun.

Vice ordförande
Anna-Lena Åberg, ansvarig för skrivarlinjen på Wiks folkhögskola.

Ledamöter
Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska PEN-klubben.
Lars Häger, författare och distriktschef Studiefrämjandet i Uppsala län.
Anisur Rahman, f.d. fristadsförfattare i Uppsala kommun och projektledare på Studiefrämjandet i Uppsala län.