Styrelse

Ordförande
Ingeborg Sevastik, bibliotekarie Östhammars kommun

Vice ordförande
Ola Larsmo, författare och hedersdoktorand, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

Ledamöter
Ellinor Skagegård, författare, journalist och musiker bosatt i Uppsala
AnnaLena Åberg, lärare på skrivarlinjen på Wiks folkhögskola
Magnus Dahlerus, poet, journalist och översättare, konstnärlig ledare vid Teater Blanca
Lars Häger, författare och distriktschef Studiefrämjandet Uppsalaregionen
Anisur Rahman, f.d. fristadsförfattare i Uppsala kommun