Utgivning

Litteraturcentrum gav i höstas ut sin tredje antologi, Att skriva en stad. Boken innehåller bidrag från ett 70-tal Uppsalaförfattare, och gavs ut på Edda bokförlag.

attskrivaenstad

Nedan följer förordet av Lars Häger:

En manifestation till det skrivna ordet

Inom ramen för Studiefrämjandets projekt, litterära centrum i Uppsala och Uppsala län, kommer nu den tredje antologin Att skriva en stad. Den här antologin innehåller bidrag från deltagare i 2011 och 2012 år seminarieserier – med Anisur Rahman som ledare. Men antologin har som vanligt också bidrag från etablerad författare, mestadels från Uppsala men inte bara. De flesta kommer från Sverige men även författare utanför våra gränser finns representerade. Det är en av poängerna med dessa antologier; att kända och okända, nära och fjärran namn blandas utan rangordning. Boken är en manifestation till det skrivna ordet och dess betydelse.

Det är i det sammanhanget värt att lyfta fram studieförbundens betydelse för litteraturen i Uppsala län. I studieförbundens historia har litteraturen, läsandet och det egna skapandet haft stor betydelse. Studieförbunden, folkhögskolorna och folkbiblioteken har växt ur samma idé om bildning. Och fortfarande delar studieförbunden och folkbiblioteken ett ansvar för att skapa den bildningsjord varur det växer nya författare och läsare. Och förstås finns där alltjämt en förhoppning om det goda samhället och bildningen betydelse i människors liv. Förutsättningar för en demokrati på riktigt.

Studieförbunden måste av den anledningen ha en given plats i det kulturpolitiska samtalet – i nya kulturpolitiska dokument – ett samtal under långa tider präglat av ett konkurrenstänkande.
För att ingen ska tro något annat: Det är samverkan mellan olika aktörer som är nyckeln till framgång i ambitionen att sätta Uppsala och Uppsala län på kartan som Sveriges litteraturcentrum framför andra. Projektet i vilken denna antologi är en del har som ett av sina viktigaste mål att skapa ett bra och unikt samarbetsklimat. Det arbetet är bara påbörjat – och ändå har så mycket hänt.

Att skriva en stad är den tredje antologin som givits ut under lika många år. Det visar väl att den stora ambitionen som från början har funnits, alltjämt finns kvar. Satsningen på litterära centrum i Uppsala och Uppsala län är ingen dagslända. Det ska bli spännande att se vart den kan bära.

Lars Häger
Poet och distriktschef
Studiefrämjandet i Uppsala län

Vi har tidigare även givit ut Ord från ett rum (2010) och I språkets hus (2011).

I språkets hus (2011)

I språkets hus (2011)

Ord från ett rum (2010)

Ord från ett rum (2010)

1 tanke kring ”Utgivning

  1. Pingback: På torsdag är det dags igen | Katarina O'Nils

Kommentarer inaktiverade.