Utlysning – mentorskapsprogram för författare i Uppsala län

Ansök om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.

Mentorskapsprogrammet startade i januari 2017 och har kommit till för att stödja och utveckla författarskap, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter, reda upp i dilemman samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.
 
Från innevarande och tidigare omgångar står det klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. Programmet är snarare process- än målinriktat, och en viktig del är att ge icke-etablerade bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.
 
Hösten 2019 fortsätter mentorskapsprogrammet, och vi söker nu nya intresserade.
 
Upplägg
Mentorer och adepter söks främst via Uppsala Författarsällskap, Författarförbundet Uppsala län, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö.
 
Ansökningar tas emot t.o.m. 1 juni 2018 och matchningar mentorer–adepter görs under juni av Regionbibliotek Uppsala. Introduktionsträff och programstart runt månadsskiftet augusti/september 2019. De mentorer och adepter som väljs ut träffas vid sex tillfällen under hösten.
 
Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid + träffar med adepter). Adepter arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet.
 
Hittills har 30 st författare deltagit och nu under våren 2019 deltar följande personer:
 
Johanna Stenius mentor för Uppsala kommuns fristadsförfattare Ashraf Bagheri
 
Magnus Ringgren mentor för Börje Larsson
 
Monic Arwidson W mentor för Torhild Elisabet Sandberg
 
Nawid Akhgar mentor för Sharif Saiidi.
 
Ansökan
Ansök via ansökningsformuläret på https://www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram