VALDEBATT OM UPPSALA I KULTUREN OCH LITTERATUREN

Paneldebatt kring Uppsala i kulturen och litteraturen:  Hur tar Uppsala vara på sina författare ochval2014_hrf sina litterära traditioner? Hur används detta för att lyfta staden och dess litteraturprofil?
Lokal: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
Tid: kl.19.00-20.30 måndag den 8:e september
Eva Edwardsson (FP)
Maria Gardfjell (MP)
Peter Gustavsson (S)
Ove Hultqvist (C )
Markus Lagerquist (M)
Jonas Segersam (KD)
Ulla-Stina Claeson (V)
Lars Sund, författare
Moderator: Författaren och journalisten Ulrika Knutson och UNT debatt-redaktören Maria Ripenberg
kontakt@litteraturcentrum.se eller 0725 37 11 55, 018-19 46 00
www.litteraturcentrum.se
Litteraturcentrum Uppsala & Studiefrämjandet i Uppsala län