Vi besöker Rosendalsgymnasiet

Tisdagen den 8:e september 2015 träffar Uppsalas fristadsförfattare 2009-2011 Anisur Rahman tillsammans med läraren Siw-Inger Halling eleverna som förbereder sig genom att studera Bangladesh både ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv, t.ex. genom att möta gästföreläsare, studera både skönlitteratur och facklitteratur, följa med i nyhetsbevakning m.m.,

De kommer att utföra våra studier i Rangpur, Dinajpur, Kurrigram, Rajshai samt Satkhira districts in Bangladesh.

—-

Rosendalsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Uppsala med ca 800 elever, varav 180 går på den Internationella profilen (SMIP) på det samhällsvetenskapliga programet.

På SMIP arbetar vi med fyra mål som genomsyrar undervisningen i samtliga ämnen:

  • Hållbar utveckling
  • Internationalisering
  • Arbete i projektform
  • Universitetsförberedande

Kursen Globala utvecklingsstudier och Gymnasiearbete utgörs av en fältstudie som genomförs i åk 3 i ett land utanför västvärlden. Vi har genomfört fältstudier sedan 2003 med Sydafrika, Nicaragua, Kina, Bangladesh, Malawi och Kenya som resmål. Under fältstudien skall eleverna tillämpa de kunskaper och färdigheter de erövrat under tidigare kurser och självständigt planera och genomföra ett projekt utifrån ett gemensamt tema. Efter hemkomst redovisas projekten t.ex. med utställningar, föreläsningar, radioprogram, skrivna texter, drama eller hemsida där vi försöker sprida information och kunskap också utanför skolans värld. Vi har tidigare redovisat i samarbete med Fredsmuseum, den Globala skolan, Svenska kyrkan, Ungdomens hus m.fl. Eleverna kommer också redovisa sin undersökning och sitt resultat i en individuell uppsats.

SMIP13A och SMIP13B kommer att genomföra sina fältstudier under läsåret 2015/2016 i Bangladesh.

Temat för fältstudien är:

Bangladesh i förändring; moderniseringens och klimatförändringens konsekvenser.

Anpassning till förändrade livsvillkor.

  1. KULTUR OCH RELIGION; Traditioner,  normer, verklighetsbild etc.
  2. FÖRSÖRJNINGMÖJLIGHETER; jordbruk, industri, migration etc.
  3. GENDER; hälsa, familj, ungdomar etc.
  4. KLIMATFÖRÄNDRING; livsmiljö, väder,  klimat  etc.

Vi förbereder oss genom att studera Bangladesh både ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv, t.ex. genom att möta gästföreläsare, studera både skönlitteratur och facklitteratur, följa med i nyhetsbevakning m.m…