Om oss

Skrivarverkstäder * Festivaler * Dramatik * Debatt
Läsande * Seminarier * Publicering * Folkbildning

Litteraturcentrum i Uppsala stad och län är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Kultur i länet, Kulturrådet, Uppsala kommun, Länsbibliotek Uppsala och Svenska PEN.

Syftet är att stödja lokalt läsande och den regionala litteraturscenen. Litteraturcentrum är baserat i Uppsala och är en del av Uppsala landstings regionala kulturplan för 2013-2014 och 2015-2017.

Konceptet är ett direkt resultat av Studiefrämjandets litterataturaktiviteter med Anisur Rahman, Uppsalas fristadsförfattare under 2009-2011. Vi är intresserade av både de artistiska och sociala effekterna av kreativt skrivande. Vi arbetar med författare, läsare och föreningar kring en mängd evenemang. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och har etablerat produktiva partnerskap med ett flertal organisationer.

Litteraturcentrum är:

  • En plattform för att låta fristadsförfattare verka i ett litterär och kulturellt sammanhang
  • För att stödja det litterära arvet i Uppsala stad och län.
  • För att stödja litteratur, läsande, dialog, folkbibliotek och litterära nätverk
  • Att erbjuda en plats där litterära förmågor kan utvecklas
  • För att bilden av ett litterär och kulturellt Uppsala stad och län skall spridas både nationellt och internationellt
  • Broar mellan kommuner, landstinget, universitetet, folkhögskolorna, biblioteken, studieförbunden, teater, litteraturorganisationer (författarförbundet, PEN-klubben, Bagdad Café, Uppsala författarsällskap), media och kreativa författare.

Se även denna intervju med Calle Nathanson, samt hans inledningstext från Uppsalaantologin Att skriva en stad (2012).

Referensgrupp
I referensgruppen ingår personer från styrgruppen och författare från Uppsalaregionen:
Urban Forsgren, Skutskärs bibliotek/Stig Dagerman-sällskapet, Älvkarleby kommun
Elsie Johansson, författare
Lars Häger, Studiefrämjandet Uppsalaregionen
Stefan Eurenius, Länsbibliotek Uppsala
Ola Larsmo, författare
Magnus Dahlerus, Uppsala författarsällskap
Ingeborg Sevastik, Östhammar kommun
Carl Ljunggren, Uppsala kommun
Annalena Åberg, Wiks folkhögskola
Anisur Rahman,  fd fristadsförfattare

Styrgrupp
I styrgruppen ingår personal från Studiefrämjandet:
Lars Häger, Distriktschef, ansvarig för styrning/ledning och strategisk rådgivning samt programverksamhet
Ia Eriksson-Dobrovich, biträdande distriktschef, ansvarig för ekonomi och administration
Anisur Rahman, projektledare
Joel Öhlund, marknadsföring och hemsidor
Britt-Marie Järvi, reception och praktisk support
Helena Sjöström, administration och praktisk support

Arbetsgrupp
Anisur Rahman, projektledare

Litteraturcentrum drivs från Studiefrämjandet Uppsalaregionen:
Portalgatan 2B, 3tr
754 23 Uppsala
Telefon: 018-19 46 00.

Kontakt
kontakt@litteraturcentrum.se