Länkar

Övergripande samarbetsparter

Kultur i länet
Kultur i länet arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier inom Uppsala läns landsting. De bidrar med både finansiellt och administrativt stöd. Litteraturcentrum är en del av deras prioriterade verksamhet för 2013-14 i deras regionala kulturplan.

Kulturrådet
Statens kulturråd är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med uppgift att främja utveckling inom kulturområdet. De bidrar med finansiellt stöd.

Svenska Akademien
Finansiellt stöd vid vissa evenemang.

Uppsala kommun
Anisur Rahman har varit Uppsala kommuns fristadsförfattare. Kommunen hjälper dessutom till med infrastruktur, till exempel genom kommundrivna lokaler såsom Teater Blanca, Biotopia och Uppsala stadsbibliotek.

Länsbibliotek Uppsala
Vi samarbetar ofta med länsbiblioteken och drar nytta av deras nätverk, kunskap, marknadsföring på hemsida och i tidningen Upplysning med mera.

Svenska PEN
Del av en internationell organisation som snart firar 100 år av försvar för det fria ordet världen över. Hjälper oss med nätverk och kunskap.

Uppsala författarsällskap

Bibliotek

Uppsala stadsbibliotek
Skådeplatsen för våra skrivarverkstäder med Anisur Rahman. De arrangerar många litteraturarrangemang både i och utanför samarbete med oss.

Östhammars bibliotek
Tillsammans med detta engagerade och varma bibliotek arrangerar vi en poesikväll varje halvår.

Håbo bibliotek
På detta trevliga bibliotek arrangerar vi varje halvår en litteraturkväll med skrivarverkstad och läsningar.

Andra samarbetsparter

International Cities of Refuge Network (ICORN)
Vi samarbetar med det internationella fristadsnätverket ICORN, som hjälper oss med kunskap, nätverk och marknadsföring.

Enköpings museum
Enköping är en stad med gamla anor, något som man kan bevittna på deras museum. Här har vi arrangerat ett par läsningar och återvänder gärna.

Teater Blanca
En trevlig kommunaldriven teater där funktionsnedsatta har möjlighet att uppträda. Här arrangerar vi ibland poesiläsningar och teateruppsättningar.

Biotopia
Kommunalt biologiskt museum, som varje år tillsammans med Naturskyddsföreningen arrangerar naturnatten i början av juni. Syftet är att öka intresset och därmed även omtanken för naturen. Där har vi under flera år deltagit med ett poesievenemang.

Gottsunda Dans & Teater
Avgiftsfria dans- och teaterföreställningar och -kurser för kommunens skolelever som även driver mentorsprojekt. Även skådeplats för vissa evenemang, till exempel som slutstation för vår busspoesi.

Wiks folkhögskola

Litteraturkaféet
Uppsalas öppna scen för litteratur. Vem som helst kan kostnadsfritt anordna evenemang, såsom poesi- eller litteraturaftnar, utställningar och musikkaféer. Välkommen!

Bagdad Café
Kulturförening som verkar i både Stockholm och Uppsala. Vi samarbetar ibland, till exempel kring firandet av världspoesidagen.

Uppsala stadsteater

Sveriges författarförbund
Ett fackligt förbund för översättare och författare.

Uppsala universitet

Uppsalabuss

Knivsta bibliotek

Staffansgården Knivsta

Enköpings bibliotek