Möte inom Litteraturcentrum

Skrivarverkstäder Festivaler Dramatik Debatt, Läsande Seminarier Publicering Folkbildning

Litteraturcentrum i Uppsala stad och län är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Kultur i länet, Kulturrådet, Uppsala kommun, Länsbibliotek Uppsala och Svenska PEN.

Syftet är att stödja lokalt läsande och den regionala litteraturscenen. Litteraturcentrum är baserat i Uppsala och är en del av Uppsala landstings regionala kulturplan för 2013-2014 och 2015-2017.

Konceptet är ett direkt resultat av Studiefrämjandets litterataturaktiviteter med Anisur Rahman, Uppsalas fristadsförfattare under 2009-2011. Vi är intresserade av både de artistiska och sociala effekterna av kreativt skrivande. Vi arbetar med författare, läsare och föreningar kring en mängd evenemang. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och har etablerat produktiva partnerskap med ett flertal organisationer.

Litteraturcentrum är:

Uppläsning utanför Å-Huset i Uppsala

Referensgrupp

I referensgruppen ingår personer från styrgruppen och författare från Uppsalaregionen:

Elsie Johansson, författare
Magnus Dahlerus, författare och journalist
Annika E. Gillegård, Svenska filminstitutet
Lars Häger, Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
Ak Welsapar, författare, Enköpings kommun
AnnaLena Åberg, f.d. folkhögskoleärare på skrivarlinje
Anisur Rahman, f.d. fristadsförfattare
Lars Sund, författare och hedersdoktor vid Åbo Akademi
Ola Larsmo, författare
Seynab Haji, författare, folkbildare
Bengt Söderhäll, författare, lärare och folkbildare, Älvkarleby kommun
Fatima Drott, poet och författare
Erik Spelmans, poet
Adelfo Zarazua, författare, översättare

Styrelsemöte på Studiefrämjandet Uppsala

Styrelse

Ordförande
Lars Sund, författare och hedersdoktorand Åbo Akademien

Vice ordförande
Ola Larsmo, författare och hederdoktorand, Litteraturvetenskapliga instutitionen, Uppsala Universitet

Ledamöter
AnnaLena Åberg, lärare på skrivarlinjen på Wiks folkhögskola
Magnus Dahlerus, poet, journalist och översättare, konstnärlig ledare vid Teater Blanca
Anisur Rahman, f.d. fristadsförfattare i Uppsala Kommun
Seynab Haji, författare och folkbildare

Hedersredaktör

Lars Häger

Arbetsgrupp

Anisur Rahman, projektledare
Litteraturcentrum drivs från Studiefrämjandet

Litteraturcentrum- gänget

Anisur Rahman, Lars Häger, Henrik Ivansson, Ulf Holmberg, Joel Öhlund, Nicklas Hovberg, Niklas Widén, Britt-Marie Järvi, Claes Mattsson och Per Rosendahl.

Kontakt

E-post:
kontakt@litteraturcentrum.se

Adress:
Litteraturcentrum
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala

Telefon:

018-19 46 00 (växel)
0700-25 50 39 / 0725-37 11 55 (Anisur Rahman)