Upplitt förlag

UppLitt – ett internationellt förlag med basen i Sverige

Förlaget som startades 2021 drivs i samarbete med Litteraturcentrum. Syftet är att publicera böcker på olika språk och främja litterära utbyten med olika länder.

Vid frågor: kontakt@litteraturcentrum.se