Vi läser, vi skriver

Litteraturcentrum driver Vi läser, vi skriver bloggen som är en digital plattform för både etablerade och blivande författare som är aktiva i våra nätverk och deltar i våra aktiviteter.

Barn, unga, vuxna, röster från funktionsrätt, hbtq-personer, fristadsförfattare, kända och okända författare från Uppsala, Sverige och världen bidrar med blogginlägg. Alla är välkomna på bloggen.                                                                                               

Till Vi läser, Vi skriver