Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum

Demokratisamtal - Villkor för jämlikhet

publicerad
Nov 3, 2023
November 3, 2023

Litteraturens Hus

Tisdag 07 november 2023

18:00 - 20:00

Fri entré!

Hur står det till med jämlikheten i Sverige 2023? På vilket där har alla människor, som bor och verkar i landet, lika värde - eller har vi ännu lång väg kvar till målet?

Välkommen att lyssna till panelsamtal på temat "Villkor för jämlikhet".

Gäster:
Ulrika Knutson, journalist och kulturskribent
Maria Ripenberg, journalist och författare
Lena Köster, författare och journalist

Fri entré, begränsat antal platser.

Välkomna!

Evenemang på Facebook

_

Demokratisamtal är en återkommande samtalsserie kring olika aktuella teman och ämnen som arrangeras av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland i samarbete med Litteraturcentrum.

Nästa datum är 5 december med temat "Utmaningar till folkbildning idag".

Till Upplitt