Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum

God jul och ett gott nytt år 2023!

Publicerad
Dec 22, 2022
December 22, 2022

Litteraturcentrum Uppsala önskar er som är engagerade i verksamheten och som stöder oss god jul och ett gott nytt år 2023!

Det gångna året har som tidigare präglats av arbetet för att stödja läsande, skrivande och litteraturen i Uppsala län. Att pandemirestriktionerna under året lättades har haft stor betydelse. Äntligen kan Litteraturcentrum jobba som före pandemin!

Det kommande året fortsätter Litteraturcentrum arbetet för litteraturen, för läsande och skrivande och för det fortsatta bygget av litterära nätverket. Verksamhetsplanen för 2023 innehåller en rad spännande projekt. Vissa är en fortsättning på vårt tidigare arbete, andra söker nya vägar.

Litteraturen öppnar nya världar för oss och berikar oss. Mycket ny poesi, prosa och dramatik kommer att skrivas under 2023 och ge nya tankar och upplevelser.

Lars Sund

Ordförande, Litteraturcentrum Uppsala

Till Upplitt