Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum

God jul och ett gott nytt år 2024!

publicerad
Dec 21, 2023
December 21, 2023

Litteraturcentrum Uppsala önskar er som är engagerade i verksamheten och som stöder oss god jul och ett gott nytt år 2024!

Det gångna året har som tidigare präglats av arbetet för att stödja läsande, skrivande och litteraturen i Uppsala län. Mycket har gjorts, och mycket finns att göra!

Kommande år fortsätter Litteraturcentrum arbetet för litteraturen, för läsande och skrivande och för det fortsatta bygget av litterära nätverk i Uppsala, regionen och även internationellt. Verksamhetsplanen för 2024 innehåller en rad spännande projekt. Några är en fortsättning på vårt tidigare arbete, andra söker nya vägar.

Litteraturen öppnar nya världar för oss och berikar oss. Även nästa år kommer det att skrivas dikter, romaner och noveller, essäer och dramatik, som ger oss nya tankar och upplevelser, nya visioner och insikter. Litteraturen är en outtömlig källa för alla att ösa ur. 

 

Lars Sund

Ordförande, Litteraturcentrum Uppsala

Till Upplitt