Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum
Olga Granlöf

Kulturnatten 2022: Uppsala poeter läser dikter

Publicerad
Sep 10, 2022
September 12, 2022

Omnikvariatet bokhandel
Dragarbrunnsgatan 53
Kl. 13-17

Alla är välkomna att lyssna på poesi och musik!

Mamoun Zaidy
Ashraf Bagheri
Krister Gustavsson
Adelfo Zarazua
Cici Rettig
Judit Lingon Szeles
Martin Suparno
Maj Ringström
Azril Bacal
Anna-Pia Norman Wahlund
Lisa Gidlöf
Anne Ella Sarkinnen
Margareta Holmgren
Erik Spelmans
Carl-Johan Bachofner
Dan Melin
Lina Österman
Bengt Söderhäll
m.fl.

Röster från Ukraina på Kulturnatten

Deltagare:

Nastja Dudarko, 10 år, läser en dikt skriven av Ludmilla Gorova, mars 2022, i Kiev
Bozjena Tanaschuk, 9 år, spelar ukrainska sånger på piano
Niko Piliushenko, 14 år, läser egen text
Sergej Bobko, 13 år, läser egen text
Ivan Bobko, 11 år, läser egen text
Olga Granlöf (bild), projektledare, översätter texten som barn och ungdomar läser under tiden
Olga Granlöf läser egen översättning av en dikt av Oksana Gangjiy skriven 28/2 2022 i Kiev


Poesi på Studiefrämjandets scen på Walmstedska
Kl. 15.20-15.40

Lena Köster
Börje Larsson
Magnus Dahlerus
Carl-Johan Bachofner

Till Upplitt