Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum

Litteraturcentrum på Bokmässan i Göteborg

publicerad
Sep 25, 2023
September 25, 2023

En litterär plattform för att främja miljö och mångfald

Lördag 30 sep 2023

14:30-14:50

Grön Scen

Litteraturcentrum drivs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland och är en internationell litterär plattform för att främja miljö, fria ord, mångfald och demokrati. Plattformen är ett exempel på pågående utveckling under Sveriges regionala kultursamverkans modell. En av Litteraturcentrums nyaste utveckling är tillägget av "Upplitt Magasin" som lanserades under våren 2023. Det är en tidskrift som går att hitta både digitalt och uttryckt.

Anisur Rahman, före detta fristadspoet som är ansvarig utgivare och chefredaktör för tidskriften, samtalar med poeten och översättaren Lars Häger om utvecklingen.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

https://bokmassan.se/programs/en-litterar-plattform-for-att-framja-miljo-och-mangfald/

Till Upplitt