Möte inom Litteraturcentrum

Litteraturworkshop hösten 2022

Publicerad
Jul 15, 2022
July 31, 2022

Frågor? hör av dig till: Karin Hedvall - karin.hedvall@uppsala.se 018 727 17 20

Samarrangemang mellan Bibliotek Uppsala, Litteraturcentrum, Studiefrämjandet.

Till Upplitt