Möte inom Litteraturcentrum

”Ohörda ord”, vernissage och boksläpp den 20/1 på Stadsbiblioteket i Uppsala

January 19, 2022
February 3, 2022

Vernissage för utställningen ”Ohörda ord” och boksläpp för antologin med samma namn. En konstnärlig utställning som skapats i Orda. Orda är ett skrivarprojekt för personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning.

Ordaförfattarna läser upp sina texter från antologin. Uppläsningarna sker klockan 13:00 och klockan 17:00 i Mallas sal på Stadsbiblioteket i Uppsala. Uppläsningen vid 13:00 livesändes även via Studiefrämjandets Facebooksida: facebook.com/studieframjandetuppsala

Programmet går att se i efterhand på Youtube-kanalen Upplitt-TV här.


Utställning och boksläpp kommer turnera runt i samtliga kommuner i Uppsala län under våren 2022. Den är i Uppsala mellan 20 januari-1 februari. Syftet med utställningen och antologin är att låta Ordadeltagarnas texter och röster få ta plats och höras i samhället. Något som tidigare inte varit fallet. Titeln till antologin och utställningen ”Ohörda ord” syftar just på det.

Omslag till Ordas antologi Ohörda Ord

”Folk hör inte vad man säger. Det är lättare för dem att läsa och ta till sig.”
-
Citat från deltagare i Orda

Utställningen och antologin har producerats och planerats av och med Ordas deltagare. Orda är ett Arvsfondsprojekt som drivs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. Projektet pågår mellan november 2019-oktober 2022. Det riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i Uppsala län.

Orda handlar om att ge personer med IF möjlighet att berätta sina levnadshistorier eller uttrycka sig litterärt i övrigt och på så sätt få sin röst hörd och bli lyssnade på. I Orda jobbar vi med kreativt skrivande med varierande upplägg och metoder. Vi utforskar skrivandet tillsammans och samlar också våra erfarenheter i en metodbok så att fler ska kunna använda Ordametoden framöver.

Fler av deltagarnas texter kan läsas på Ordas blogg: https://ordasblogg.blogspot.com/

För mer information, kontakta projektledare Elin Sjöman: elin.sjoman@studieframjandet.se, 018-194613

Till Upplitt