Möte inom LitteraturcentrumMöte inom Litteraturcentrum

Ett smakprov på åhörda röster från Litteraturcentrum

publicerad
Dec 15, 2022
December 15, 2022

En antologi med åtta författare från Uppsala.
Utgiven med stöd från Bibliotek Uppsala, Litteraturcentrum och Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland inom ramen för Kulturveckan 2022 i Uppsala.
Ett smakprov på åhörda röster från Litteraturcentrum.

Hittas på bokförlaget eddas hemsida:
bokforlagetedda.se

Till Upplitt