Möte inom Litteraturcentrum

Vi saknar Ove Hultquist (1947-2021)

May 5, 2021
May 24, 2021

Vi har förlorat vår vän, politikern och folkbildaren Ove Hultquist. Han avled den 16 april efter en tids sjukdom.

Under en stor del av sitt liv arbetade han för kulturpolitiken och folkbildningen i Uppsala län på flera olika sätt. Åren 1974-1976 och 2011-2014 var han dessutom ordförande i Landstingets kulturnämnd. Han var även ordförande i Uppsala läns bildningsförbund under ett antal år. Som Uppsala läns landstings kulturnämndsordförande spelade han nyckelrollen i att formulera en av Sveriges bästa regionala kulturplaner 2013-2014. Den presenterades som ett exempel för Sveriges kulturella samverkansmodell.

Han var en stor inspiration och stöd för Litteraturcentrum och Studiefrämjandet i Uppsala län.

Vi kommer att sakna honom de kommande åren.

(Foto: Centerpartiet och Region Uppsala)

Till Upplitt